فلزیاب جی اسکنر

55,000.000تومان

عناوین برتر
تخفیف!

فلزیاب APEX M3-PRO

قیمت اصلی 54,000.000تومان بود.قیمت فعلی 45,000.000تومان است.

تخفیف!

اسکنر وریزون VERYZONE PRO

قیمت اصلی 28,000.000تومان بود.قیمت فعلی 22,000.000تومان است.

تخفیف!

پروتون تک سنسوره

قیمت اصلی 150,000.000تومان بود.قیمت فعلی 140,000.000تومان است.

تخفیف!

پین پوینتر پالس دایو

قیمت اصلی 15,000.000تومان بود.قیمت فعلی 14,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب اکوناکس 800 EQUINOX

قیمت اصلی 85,000,000.000تومان بود.قیمت فعلی 80,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب گرت اپکس Ace Apex

قیمت اصلی 58,000.000تومان بود.قیمت فعلی 55,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب گوفایند GO FIND 66

قیمت اصلی 26,000.000تومان بود.قیمت فعلی 24,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب جی پوینتر

قیمت اصلی 6,000.000تومان بود.قیمت فعلی 5,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب ونکویش 540

قیمت اصلی 38,000.000تومان بود.قیمت فعلی 35,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب سیمپلکس اولترا

قیمت اصلی 24,000.000تومان بود.قیمت فعلی 22,000.000تومان است.

تخفیف!

فلزیاب ایمپکت پرو

قیمت اصلی 45,000,000.000تومان بود.قیمت فعلی 43,000,000.000تومان است.

تماس با ما